INSCRIPCIÓ

El procediment d'inscripció es realitzarà via web al enllaç  de la web i en les dates indicades més endavant.  En el formulari caldrà omplir totes dades i un cop fet això, el pagament electrònic del preu de la inscripció  es realitzarà seguint les instruccions donades.

Dades del formulari:
o Cognoms
o Nom
o DNI/NIE/Passaport
o Correu electrònic
o Telèfon mòbil
o Data de naixement
o Club
o Adreça
o Codi Postal
o Població
o Talla de samarreta
Si la inscripció s’ha realitzat correctament es publicarà a la llista d'inscrits.
 

 

Preus i dates d'inscripció

SWIM SERIES BAIX GAIA "RODA DE BERÀ"
DATA CURSA 13/07/2014

o  13 euros.

SWIM SERIES BAIX GAIA "CREIXELL"
DATA CURSA 10/08/2014


o  13 euros.


SWIM SERIES BAIX GAIA "TORREDEMBARRA"
DATA CURSA 24/08/2014


o 13 euros.